Milan Gunar - freelance web developer php, html, mysql, jquery developer

Spravím pre Vás web...

Programujem funkčnosť, pre dizajn používám hotové šablóny, ktoré dodáte buď vy, alebo budú vybraté z dostupných zdrojov.

moja práca:

php, html, css, jquery kódovanie